Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2013

D66 Voorschoten en ONS

Wat is de relatie tussen D66 Voorschoten en ONS?

Jarenlang was D66 zelfstandig vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Voorschoten. In 2010 is D66 Voorschoten echter samen met een aantal ‘onafhankelijken’, op basis van een gezamenlijk lokaal programma, opgegaan in ONS. Deze keuze onder het motto  ‘Andere tijden, Andere aanpak’ is door de inwoners van Voorschoten gewaardeerd en bij de raadsverkiezingen van 2010 ruiterlijk beloond met 7 raadszetels. D66 waardeert de samenwerking met ONS Voorschoten en veel D66’ers hebben in de gemeenteraad zitting genomen namens ONS Voorschoten. Veel mensen hebben het D66- gedachtengoed in het dorp echter gemist. Dit blijkt onder meer uit het groeiende aantal leden van D66 Voorschoten. Daarom besloot de afdeling zich weer meer te laten zien door zelfstandige deelname. Per 2014 zal D66 daarom weer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als zelfstandige partij.

Waarin onderscheiden jullie je van ONS?

Als D66´ers vertrouwen wij op ons eigen verhaal. D66 kenmerkt zich landelijk als toekomstgerichte partij die veel aandacht vraagt voor hervormingen en vooruitgang. In Voorschoten zien wij dan ook ruimte voor meer duurzaamheid en betere dienstverlening. Ons programma staat bol van de ambities voor een mooier dorp en een eerlijke, transparante politiek.

Wat is de positie van Freddy Blommers tijdens en na de verkiezingen?

Freddy Blommers was D66-er, is D66-er en blijft D66-er. Op titel van D66 heeft hij de afgelopen periode als wethouder deelgenomen aan het samenwerkingsverband ONS Voorschoten. D66 doet bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 weer onafhankelijk mee. Voor de lijst van D66 is Freddy lijstduwer. Blommers: “Op de behaalde successen in de afgelopen periode ben ik onverminderd trots.”