Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 maart 2014

D66: Dienstverlening gemeente moet beter

Afgelopen week heeft VVD wethouder Adema een flitsbalie geopend. Via deze weg kunnen klanten van de Sociale Dienst vanaf nu via internet een aanvraag doen voor bijzonder bijstand. D66 is positief over de uitbreiding van de digitale dienstverlening van de Gemeente Voorschoten, maar is kritisch over het gebrek aan laagdrempelig, menselijk contact.

Dienstverlening onder de maat

Cliënten van de Sociale Dienst in Voorschoten geven de dienstverlening van de afdeling Werk en Inkomen  het rapportcijfer 6, waar dit in 2011 nog een 7 was. Door de fusie met de diensten van Leidschendam-Voorburg is de dienstverlening sterk verslechterd, zo blijkt uit de recente klanttevredenheidsmeting. Niet alleen de fysieke bereikbaarheid scoort slechter, maar opvallend genoeg ook de telefonische dienstverlening scoort nu onvoldoende. Juist het menselijke contact is voor deze kwetsbare doelgroep van belang en kan hen helpen om gemotiveerd weer aan het werk te gaan.

D66 lijsttrekker Van der Meij: “Contact van mens tot mens is enorm belangrijk om het gevoel te krijgen dat je gezien wordt en dat er wordt geluisterd naar jou als persoon. Ook voor de gemeente is het echter cruciaal, om  voeling te houden met de mensen voor wie de voorzieningen nodig zijn. Misschien doen we dingen fout, te veel, te weinig. Menselijk contact is de beste manier om dat terug te horen en waar nodig bij te sturen.”

Betere dienstverlening, ook in de zorg

D66 zet zich in haar verkiezingsprogramma in voor verbetering van de dienstverlening door de gemeente. Niet alleen bij de Sociale Dienst, maar ook op het terrein van zorg. Hier krijgt de gemeente de komende jaren veel extra taken. Menselijk contact is sterk van belang om te voorkomen dat hier fouten worden gemaakt. D66 pleit daarom ook voor een gemeentelijk ombudsman, die in actie komt als bij de gemeentelijke diensten fouten dreigen te worden gemaakt.