Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 april 2014

Vacatures bestuur

Het gaat goed met D66 Voorschoten. Met drie nieuwe Raadszetels is de afdeling sterk terug in de Raad. Maar de afdeling is meer dan de fractie. Om de afdeling verder te versterken door het organiseren van activiteiten, ondersteunen van de fractie en betrekken van de leden is het bestuur van D66 Voorschoten op zoek naar opvolging.

De huidige voorzitter Aisia Okma en secretaris Hugo van Haastert zijn verkozen in de gemeenteraad, waardoor twee vacatures voor bestuursfuncties zijn ontstaan. Ook de huidige penningmeester Steven Oppenheim legt zijn functie in verband met gezinsuitbreiding neer. Zijn functie wordt overgenomen door bestuurslid activiteiten David Smulders.

D66 Voorschoten zoekt daarom voor het bestuur een voorzitter, secretaris en een algemeen bestuurslid activiteiten en promotie.

Voor alle bestuursfuncties geldt is de ideale kandidaat:

  • gericht op het verder professionaliseren van de afdeling;
  • gericht op het betrekken van leden;
  • ondersteunend aan de fractie;
  • lid (of: aanstaand lid) van D66;
  • gericht op samenwerking;
  • flexibel;
  • gemotiveerd activiteiten te organiseren.

Het bestuur heeft een veelheid aan taken die daarnaast in goed overleg tussen alle bestuursleden worden verdeeld.

Als u interesse heeft in een bestuursfunctie of u wilt meer weten, neem dan contact op met David Smulders. U kunt zich kandidaat stellen door uiterlijk een dag voor de ALV een mail te sturen aan davidsmulders@gmail.com o.v.v. vacature bestuur. De nieuwe bestuursleden zullen worden gekozen tijdens de eerstvolgende afdelingsvergadering.