Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 mei 2014

Raadsvergadering 8 mei: medezeggenschap in de zorg

Donderdagavond 8 mei vond de eerste inhoudelijke Raadsvergadering na de verkiezingen plaats. Het belangrijkste onderwerp was het stappenplan voor de decentralisatie van (jeugd)zorg en participatie naar de gemeente. Het College heeft in dit stappenplan een aantal uitgangspunten geformuleerd en vervolgstappen bepaald voor de manier waarop de decentralisatie in Voorschoten zal landen. Zo wil de gemeente inwoners de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (Pgb) blijven aanbieden en is besloten een Regionaal Inkoopbureau op te richten voor de inkoop van (zware) specialistische zorg. Voorschoten werkt bij de decentralisatie intensief samen met in het bijzonder buurgemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.

D66 staat in principe positief tegenover de plannen van het College. Wel maakte woordvoerder Aisia Okma tijdens de vergadering een aantal scherpe kanttekeningen. Zo riep ze de wethouder op zich in heldere bewoordingen uit te spreken voor de medezeggenschap van Voorschotenaren waar het hun zorg betreft. Een samen met GroenLinks ingediend amendement om dit uitgangspunt aan het stappenplan toe te voegen werd met steun van PvdA, GroenLinks, CDA en SP aangenomen door de Raad. Amendementen om ook een goede ombudsfunctie in te richten voor de decentralisatie en kwaliteit als uitgangspunt te nemen haalden het helaas niet.

De hele vergadering van de Raad is hier terug te kijken. Hier vindt u ook het stappenplan. Heeft u op- of aanmerkingen en/of wilt u meedenken over een goede invulling van de (jeugd)zorg en participatie in Voorschoten? Neem dan contact op met woordvoerder Aisia Okma of burgerraadslid Peter Paul Lippinkhof.