Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 december 2016

Gemiste kans om onmisbare Medewerkers Voor Elkaar er weer bij te betrekken.

D66 blijft bezorgd over de medewerkers van ‘Voor Elkaar’. Een toegezegd gesprek tussen het College van B&W en het bestuur van de Stichting Voor Elkaar ging kennelijk niet over de verstoorde arbeidsrelaties. Volgens D66 is er nog niets opgelost, het mediation traject blijft onduidelijk; informatie over hoe het nu verder moet wordt niet gegeven. Een gemiste kans om de medewerkers van Voor Elkaar er weer bij te betrekken.

De situatie rondom de welzijnsorganisatie baart al langer zorgen. Sinds het vertrek van de voormalige Directeur T. Nijhuis en het aantreden van de interim directeur R. van Vliet is het bergafwaarts gegaan met de sfeer op de werkvloer. Daarom wilden de oppositiepartijen D66 (en ook GroenLinks en de SP) geen extra subsidie aan de stichting verstrekken. Druppel die de emmer deed overlopen was de uitspraak van het Bestuur in het Leidsch Dagblad, waarin geklaagd werd over betrokken medewerkers. Een mediator zou de verstoorde arbeidsrelatie weer vlot te trekken. Op bezorgde vragen in de Raad zegde de burgemeester toe met het voltallige college met het bestuur van Voor Elkaar te zullen spreken.

Wethouder Nieuwenhuizen sprak echter in de afgelopen Commissie M&S van een “prettig gesprek”, waarin werd beloofd om de raad snel te informeren over wat er het afgelopen jaar door Voor Elkaar is bereikt. Het gesprek zou niet over het mediationtraject zijn gegaan. “Terwijl die mediation nu juist boogde de werksfeer in Voor Elkaar weer te verbeteren. Er zouden zeker twintig vrijwilligers zijn afgehaakt. Wij vragen ons dus af of deze organisatie nu wel het vrijwilligerswerk én de mantelzorgondersteuning in Voorschoten moet vormgeven”.

“Wij vinden dat het college in deze bijzondere situatie ook met de medewerkers moet praten over de gang van zaken en hen zo nodig juridische ondersteuning bieden,” aldus Aisia Okma D66-Raadslid in de Commissie Mens en Samenleving.