Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 juni 2017

D66 roept gemeente op het goede voorbeeld te geven om statushouders in dienst te nemen

Statushouders moeten meer begeleiding krijgen bij het vinden van werk en een plek in de samenleving. Daar pleitte D66 raadslid Aisia Okma voor tijdens de afgelopen vergadering van de Commissie Mens & Samenleving. Zo deed ze ook een oproep aan het College om het goede voorbeeld te geven om zelf statushouders in dienst te nemen in de werkorganisatie Duivenvoorde. Het College zegde toe hier naar te kijken.

Voorschoten is verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) op te vangen. De kosten hiervan worden vergoed door het Rijk. Tijdens het debat over de manier waarop dat het best kon gebeuren schetste D66 raadslid Aisia Okma het beeld van een vluchtelingenechtpaar dat nu al enige jaren in Voorschoten woont, maar nog altijd geen werk heeft. Het contact met vrijwilligersorganisatie in Voorschoten en dit echtpaar is goed; toch blijft het vanwege de taal heel lastig om een betrekking te vinden. D66 vroeg naar de effectiviteit van de taalmaatjes en de wijze waarop deze daadwerkelijk helpen bij het halen van het inburgeringsexamen.

Het coalitie akkoord zegt dat achterstandsgroepen worden geholpen door de gemeente door hen in dienst te nemen. Hiermee krijgen de statushouders een zinvolle taak; ze kunnen zo sneller integreren in de Voorschoten. Het College vond het een sympathieke gedachte en zal er naar kijken.