Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 februari 2018

D66: Moet Voorschoten opdraaien voor slecht begroten regionale gezondheidsdienst?

Waarom zou Voorschoten voor de derde keer extra geld moeten betalen voor de regionale gezondheidsdienst? D66 heeft aan het college vragen gesteld over de ‘begrotingswijziging’ van de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (RDOG HM).

Drie maal bijbetalen

De dienst, waarvan onder andere de GGD, de jeugdgezondheidszorg en het meldpunt Veilig Thuis deel uitmaken, klopte de afgelopen jaren maar liefst drie maal aan bij de deelnemende gemeenten in de regio met een verzoek om extra financiële middelen. In totaal ging het daarbij om ruim €3,5 miljoen extra. Voorschoten moet dit jaar €36.000 bijbetalen.

D66 vindt dat dit niet zomaar kan. Hans Janssen, commissielid voor D66: ‘De RDOG zal beter moeten begroten. Voorschoten moet op een aantal posten bezuinigen om de eigen begroting op orde te krijgen, zo’n extra rekening van de RDOG is dan een behoorlijke tegenvaller’.

Prioriteiten stellen

Het stoort D66 dat de RDOG kennelijk niet in staat is om binnen de afgesproken begrotingskaders te blijven. Hans Janssen: ‘Misschien moeten daarvoor prioriteiten worden gesteld. Ook als het gaat om gezondheidszorg, moeten er – onvermijdelijk – soms keuzen worden gemaakt. En bij die keuzen moeten de gemeenteraden van de betrokken gemeenten een belangrijke rol spelen. Anders mogen de gemeenten wel betalen, maar niet bepalen. Dat kan natuurlijk niet.