Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 februari 2018

D66 bepleit meer transparantie en minder geheimhouding

D66 vindt transparantie in het openbaar bestuur belangrijk. Er moet in alle openheid gesproken kunnen worden over zaken die mensen in Voorschoten aangaan, vindt Aisia Okma, D66 raadslid.

Transparantie is belangrijk

Of het nu gaat om de samenwerking met Wassenaar of de reorganisatie bij Voor Elkaar, het gaat om zaken die de gemeenschap raken. Het komt te vaak voor dat kwesties in de gemeente Voorschoten als “vertrouwelijk” worden bestempeld en dat hierdoor de discussie verstomd. Aisia Okma, D66-raadslid waarschuwt nieuwe raadsleden om niet zomaar akkoord te gaan met geheimhouding. “Transparantie is belangrijk.”

Artikel 10

Onder strikte voorwaarden, verwoord in artikel 10 van de wet op openbaarheid van bestuur, mag het college met de gemeenteraad achter gesloten deuren een gevoelig onderwerp bespreken. “Wij vinden wel dat er de afgelopen jaren veel een beroep is gedaan op behandeling van zaken in vertrouwelijkheid. Ik heb zelf een paar voorbeelden, maar mijn fractiegenoten ook. Niet goed voor de democratie als je het mij vraagt”, aldus Aisia Okma.

Niet achter gesloten deuren

Zo heeft de gemeenteraad achter gesloten deuren het relaas van het bestuur van Voor Elkaar gehoord, en hun visie op de onwerkbare situatie die leidde tot het ontslag van bijna alle werknemers van Voor Elkaar. Okma: “Raadsleden zijn in feite monddood gemaakt. Wij hebben nooit kunnen toelichten aan bezorgde vrijwilligers van Voor Elkaar wat daar is gezegd, en de vraag is of het terecht is dat deze bespreking nog steeds geheim is.”

D66 heeft opgeroepen om de criteria die in artikel 10 van de wet openbaarheid van bestuur staan, op te nemen in het reglement van Orde. Ook roept zij de Raad en het college van B&W op om periodiek een lijst te maken van onderwerpen waarvoor inmiddels geen geheimhouding meer geldt.