Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 maart 2018

D66 en GroenLinks: maak werk van nieuwe bestuurscultuur

Er is veel behoefte om na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart echt werk te maken van een nieuwe bestuurscultuur in Voorschoten. Die conclusie trekken de lijsttrekkers van D66 en GroenLinks, na afloop van een bijeenkomst die ze samen organiseerden op zaterdag 10 maart. Op de bijeenkomst in de bibliotheek kwamen ruim 50 Voorschotenaren af, inclusief vertegenwoordigers van alle politieke partijen en de burgemeester.

Basis op orde

“Een nieuwe bestuurscultuur betekent dat Voorschotenaren veel beter bij besluiten worden betrokken én dat initiatieven van bewoners de ruimte krijgen”, aldus D66 lijsttrekker Adriaan Andringa. “Daarvoor is het om te beginnen van belang dat de mentaliteit bij het gemeentebestuur verandert. Gelukkig stonden ook de vertegenwoordigers van andere partijen open voor die boodschap.” Drie Voorschotenaren – Wim ter Keurs, Caroline Plomp en Stan Dessens – hebben een aantal spelregels op papier gezet om de basis op orde te krijgen. Dan gaat het om simpele dingen als heldere afspraken met bewoners over welke invloed ze wel en niet hebben, een duidelijke agenda voor bijeenkomsten en het trekken van gezamenlijke conclusies naar aanleiding van overleggen met bewoners. GroenLinks lijsttrekker Johan van Rixtel vult aan: “Deze voorstellen, moeten zo snel mogelijk de standaard worden. Op die manier wordt participatie de norm en kunnen we het vertrouwen in de politiek herstellen.”

Ruimte voor experimenten

Terwijl de basis op orde wordt gebracht, moet er ook ruimte komen voor experimenten met innovatieve ideeën en kennis om bewoners te betrekken. Enkele goede voorbeelden vanuit de rest van Nederland kwamen ook tijdens de bijeenkomst aan de orde. Andringa: “Een mooi voorbeeld uit Groningen is de coöperatieve wijkraad. Daarin zitten bewoners die door middel van loting zijn geselecteerd. Zij bepalen in feite wat er in hun wijk wordt gedaan en waar geld aan wordt uitgegeven. En doordat deelnemers door loting worden geselecteerd, hoef je niet politiek actief te zijn om invloed te hebben.” Ook voorbeelden uit Utrecht kwamen aanbod. Van Rixtel: “Stadsgesprekken in Utrecht worden gebruikt om te bepalen waar politieke prioriteiten moeten liggen. Zo zijn er in het hele land voorbeelden waar we ook in Voorschoten mee kunnen experimenteren. Daarnaast moeten we erkennen dat participeren best ingewikkeld kan zijn. Wij vinden het van belang dat desgevraagd, burgers beroep kunnen doen op onafhankelijk advies en begeleiding.” De lijsttrekkers roepen het hele gemeentebestuur op om na 21 maart de handen ineen te slaan om werk te maken van een nieuwe bestuurscultuur.