Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 maart 2018

D66 blij met nieuwe fietsenstalling station

ProRail heeft bij de gemeente kenbaar gemaakt om eindelijk de beloofde nieuwe, extra fietsenstallingen bij station Voorschoten te gaan realiseren. Het gaat om een vervanging van de huidige 424 fietsparkeerplekken en 128 fietskluizen met in totaal 1016 (dubbellaags) nieuwe fietsparkeerplekken en 80 nieuwe fietskluizen.

Daarnaast wordt ook eindelijk de ‘haakse bocht’ in het snelfietspad Velostrada bij het station vloeiender en overzichtelijker gemaakt. Dit komt de veiligheid van wandelaars en fietsers ten goede.

We hopen dat dit nog meer inwoners van Voorschoten inspireert om de fiets te nemen naar het station in plaats van de auto.

Daarnaast pleit D66 nog steeds voor een evaluatie van de vergrote en vernieuwde parkeerplaats, dit in verband met het oneigenlijk gebruik van Schipholgangers van deze parkeerplaats.

Thema

Groen, bereikbaar en veilig dorp

Voorschoten is een groene oase in de Randstad, een parel aan de Vliet. Op deze kwaliteit zijn we trots en zuinig. Wij hebben de verantwoordelijkheid het dorp zo in te richten dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen blijven genieten van al het moois dat onze omgeving te bieden heeft.

Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De politieke afwegingen die we maken voor de inrichting van de openbare ruimte beïnvloeden bovendien niet alleen het leven van huidige Voorschotenaren, maar ook dat van toekomstige generaties. Dit vraagt erom dat we, in de keuzes die we maken, voor de inrichting van ruimte nadenken over wat voor soort samenleving we willen. We willen in de eerste plaats dat keuzes ‘toekomstvast’ zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe gebouwen zijn duurzaam en bestaande gebouwen willen we verduurzamen. We willen een sociale, ongedeelde samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn. We gaan tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. Tot slot hebben we vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners. We willen dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die we maken.

Lees meer