Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 maart 2018

D66’ers bedankt!

D66’ers bedankt!

Beste democraten,

Afgelopen woensdag besloten 1618 Voorschotenaren hun stem en daarmee hun vertrouwen aan D66 te geven. 1618 Voorschotenaren die aangaven onze visie voor de toekomst van ons mooie dorp te delen. Een hele eer, maar ook een hele verantwoordelijkheid voor onze nieuwe fractie.

Die 1618 stemmen was nagenoeg gelijk aan de uitslag van vier jaar geleden. Tegen de landelijke trend in verloor D66 niet in Voorschoten; we houden drie zetels en blijven de vierde partij. Daar mogen we trots op zijn. Het is te danken aan de vrijwilligers die de afgelopen tijd keihard hebben gelopen om ons verhaal te vertellen in het dorp én aan de fractie die de afgelopen vier jaar ons constructief kritische geluid heeft laten horen in de raad. We waren misschien niet opgewassen tegen de overwinning die GroenLinks heeft geboekt, maar we waren wel heel zichtbaar tijdens de campagne! Ik ben dan ook persoonlijk trots en vereerd dat ik met alle vrijwilligers van D66 heb mogen samenwerken.

De kiezers hebben gesproken en het is aan ons om daar naar te luisteren. Dan valt er wat mij betreft een aantal zaken op. Om te beginnen is dat de behoefte aan een nieuwe verhaal voor Voorschoten, een nieuw geluid. Er zijn twee zetels bijgekomen in de raad en die zijn beiden naar de oppositie gegaan. Dat past in het beeld van de onvrede die we de afgelopen weken veel op straat hoorden: mensen willen beter betrokken worden bij wat er gebeurt in het gemeentehuis, mensen willen gehoord worden. De behoefte aan vernieuwing is groot en onderdeel daarvan is de behoefte aan een groene en progressieve toekomst. Daar moeten we werk van maken.

Een ander belangrijk signaal is dat Voorschoten heeft gekozen voor meer vrouwen in de raad, dan waar de politieke partijen op hadden voorgesorteerd. Zonder voorkeursstemmen waren slechts drie vrouwelijke raadsleden gekozen van de 21 in totaal; nog geen 15 procent. Dankzij voorkeursstemmen zijn dat er zeven geworden. Met 33 procent nog steeds niet heel veel, maar wel beter. Dat is pijnlijk voor ijzersterke kandidaten als Peter Paul LippinkhofMarcel Cramwinckel en Fred van Dulst, die niet gekozen zijn. Zij zouden fantastische raadsleden geweest zijn, maar datzelfde geldt voor Jolien Schroot en Saskia Boom, die op voorkeursstemmen wél zijn gekozen. Zij stonden hoog op onze lijst omdat ze over alle vaardigheden en eigenschappen beschikken, die van hen ook zeer goede raadsleden zullen maken! Dat is hoe een democratie werkt, maar moet voor ons ook een les zijn. De politiek moet een afspiegeling zijn van de maatschappij, in geslacht maar ook in andere kenmerken van diversiteit. Om de woorden van Peter Paul afgelopen zaterdag in de Trouw aan te halen: “Het moet onze missie zijn om de komende jaren meer vrouwen op de kandidatenlijst te krijgen.”

Nu is het tijd om vooruit te gaan kijken. Afgelopen donderdag heeft de fractie mij verkozen tot fractievoorzitter. Ook hebben we, op advies van de door de leden ingestelde wethouders adviescommissie, besloten om Marcel naar voren te schuiven als onze wethouderskandidaat. Inmiddels hebben Marcel en ik ons eerste gesprek gevoerd met de twee informateurs: Ewald van Vliet (VVD) en Marijke Kleijweg (GroenLinks). De komende tijd zullen we proberen om ons verhaal te verankeren in het coalitieakkoord. Dan gaat het om goed onderwijs, een goed klimaat en goed bestuur; om een gemeente die samenwerkt met Voorschotenaren en met andere gemeenten in de Leidse regio om grote uitdagingen aan te pakken; en om een gemeente die moeilijke keuzes niet uit de weg gaat, maar die wel neemt in samenspraak met de inwoners en ondernemers van ons dorp. Met die missie gaan we als voltallige fractie de komende tijd aan de slag.

Dank voor uw steun en inzet tijdens de campagne!

 

Adriaan Andringa

Fractievoorzitter