Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 juni 2018

D66, VVD en GroenLinks presenteren duurzaam coalitieakkoord

Coalitiepartijen VVD, GroenLinks en D66 hebben vandaag in het Baljuwhuis aan de Voorstraat het coalitieakkoord “Duurzaam vooruitstrevend. Samenwerken aan slimme oplossingen voor een sterk Voorschoten” gepresenteerd. “Na 10 weken onderhandelen ligt er een stevig coalitieakkoord waar Voorschoten de komende vier jaar op kan bouwen”, aldus de trotse D66-lijsttrekker Adriaan Andringa.

“Dit akkoord is duurzaam in de zin dat het een heel groen akkoord is. We gaan op creatieve en innovatieve manieren ons dorp energieneutraal maken. Het is ook duurzaam omdat het een goed doordacht akkoord is, dat de komende vier jaar kan rekenen op 100% toewijding van de drie coalitiepartijen”, vervolgt Andringa. Kandidaat-wethouder Marcel Cramwinckel licht toe: “Voorschoten besturen is een oefening in creativiteit en evenwicht. We gaan samen met onze  inwoners, organisaties en regionale partners zoeken naar slimme oplossingen voor grote uitdagingen, waar we allemaal mee te maken hebben. Denk aan het bouwen van meer woningen, terwijl we ook ons unieke, groene karakter willen behouden. We willen daarnaast onze bestuurskracht versterken door te werken met een structureel sluitende begroting, door ideeën van inwoners en organisaties beter te benutten en door de onmisbare regionale samenwerking stap voor stap te vereenvoudigen en te bundelen binnen één regio. In de samenwerking met Wassenaar willen we focussen op ondersteunende en uitvoerende taken.”

“Als D66 zijn we enorm blij dat we in de coalitie zitten”, aldus Andringa, “We hebben de afgelopen weken in positieve sfeer constructief samengewerkt met onze coalitiepartners VVD en GroenLinks. Er is veel onderling vertrouwen. Natuurlijk waren er ook lastige vraagstukken, zoals de vraag hoe we zwembad Het Wedde open kunnen houden en culturele functies zoals een bibliotheek en cultureel centrum kunnen behouden.  Door samen naar slimme en creatieve oplossingen te zoeken, hebben we er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken”.

Naast vertrouwen in de coalitie en de samenwerking binnen de volledige raad, spreekt de fractie van D66 ook het vertrouwen uit in kandidaat-wethouder Cramwinckel, die onder andere woningbouw, financiën, sport en de regionale samenwerking onder zijn hoede krijgt.