Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Wethouders geïnstalleerd

Een week na de presentatie van het coalitieakkoord “Duurzaam Vooruitstrevend” zijn op woensdag 13 juni de drie wethouders geïnstalleerd: Marcel Cramwinckel (D66), Monique Lammers (GroenLinks) en Nanning Mol (VVD) .

 

Portefeuille

Marcel Cramwinckel zal namens D66 de volgende portefeuille op zich nemen:

  • Financiën
  • Ruimtelijke ordening
  • Grondzaken en vastgoed
  • Volkshuisvesting en woningbouw
  • Regiozaken
  • Sport en zwembad
  • Erfgoed en monumenten

Meer weten over onze wethouder?

Lees dan het uitgebreide artikel over Marcel Cramwinckel.