Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 november 2018

D66 trots op begroting Voorschoten

Afgelopen donderdag nam de gemeenteraad met een grote meerderheid de Voorschotense begroting
voor volgend jaar aan. Het was de eerste begroting onder verantwoordelijkheid van D66-wethouder
Marcel Cramwinckel (financiën). “De brede steun van oppositie en coalitie laat zien dat Voorschoten
op de goede weg is”, aldus D66 fractievoorzitter Adriaan Andringa. “We investeren in duurzaamheid,
trekken extra geld uit voor jeugdhulp en zorgen voor een sluitende begroting.”

Participatie

Tijdens de raadsvergadering werd veel gesproken over het beter betrekken van Voorschotenaren bij
het maken van beleid. D66 kwam met een voorstel om bewoners door middel van loting te selecteren,
die mee kunnen praten over specifieke ontwikkelingen. Zo zorg je dat ook mensen die zich niet uit
zichzelf melden, gehoord worden. Dat voorstel wordt door de burgemeester meegenomen in een plan
over participatie dat begin volgend jaar wordt gepresenteerd. Andringa: “Er was veel aandacht voor
de manier waarop Voorschotenaren meedenken en meebeslissen over beleid dat hen raakt. Dat is
goed, maar het moet niet bij praten blijven. D66 wil dat er zo snel mogelijk wordt begonnen met
experimenten om te kijken hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden, bijvoorbeeld als er in
hun buurt nieuwbouw gaat plaatsvinden.”

Duurzaamheid

Ook voor verduurzaming was veel aandacht tijdens de vergadering, hoewel D66 wel teleurgesteld was
in het gebrek aan ambitie op dat vlak bij sommige partijen. In het coalitieakkoord staat dat
Voorschoten ernaar streeft om in 2030 energieneutraal te zijn, maar enkele oppositiepartijen willen
die ambitie laten varen. “We kunnen het ons niet veroorloven om achterover te leunen, als het om
duurzaamheid en energie gaat”, aldus Andringa. “De bodem daalt op veel plekken en straten en tuinen
staan steeds vaker blank. De gemeente doet veel aan verduurzaming, maar inwoners, ondernemers
en verenigingen doen dat ook. Op aandringen van D66 komt er nu een overzicht van alle particuliere
en publieke initiatieven die bijdragen aan het klimaat.”