Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 april 2019

D66 & GroenLinks: Natuurinclusief bouwen in Voorschoten

D66 en GroenLinks in de gemeenteraad van Voorschoten willen dat bij nieuwbouw meer rekening wordt gehouden met natuur. Een oproep daartoe van de beide progressieve partijen werd in de raadsvergadering van 4 april breed gesteund. De gemeente gaat bij nieuwbouw samen met ontwikkelaars bekijken hoe natuurinclusief gebouwd kan worden.

“Natuurinclusief bouwen betekent dat we bij het bouwen van woningen, maar ook bedrijfspanden, de natuur integreren in de bouw”, aldus D66-raadslid Jolien Schroot, “Met groene daken en gevels, maar ook met veel groen rond en tussen de woningen, creëer je een leefklimaat voor vogels, vleermuizen en insecten.” “Dit is hard nodig”, vult Joop Bos (GroenLinks) aan. “Het aantal stadsvogels, zoals de huismus, is sinds 1990 dramatisch afgenomen.” De moderne bouw van goed geïsoleerde en afgesloten woningen biedt weinig nestgelegenheid. Door in de bouw hier voorzieningen voor op te nemen krijgen deze soorten weer meer kans.

Behalve dat natuurinclusief bouwen goed is voor de biodiversiteit, wordt ons dorp er ook mooier van. “In binnen- en buitenland zien we talloze voorbeelden van woningbouw waarbij op daken, tegen gevels en in de gedeelde, publieke ruimten op een prachtige manier groen is geïntegreerd.”, aldus D66-raadslid Saskia Boom, “Het zijn architectonische ingrepen die de ruimtelijk kwaliteit in Voorschoten naar een hoger plan kunnen tillen”.  “Daarbij heeft groen”, geeft GroenLinks-raadslid Johan van Rixtel  aan, “een positief effect bij herstel van stress en depressie”. “Op deze manier dragen we concreet bij aan een gezondere leefomgeving”.

De motie voor natuurinclusief bouwen van D66 en GroenLinks is gesteund door de partijen VVD, CDA, ONS, SP en PvdA.