Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 april 2021

D66: benut langdurig leegstaande panden als woning

Het grote tekort aan woningen is een maatschappelijk probleem. Er wordt hard aan gewerkt, maar het bouwen van nieuwe huizen kost nu eenmaal meer tijd dan ons lief is. Ondertussen staan er veel panden leeg. Bijvoorbeeld omdat iemand langdurig elders verblijft of omdat de woningeigenaar overleden is. Het vele thuiswerken veroorzaakt leegstaande kantoren. Zonde van al die ongebruikte ruimtes en zuur voor woningzoekenden. D66 vindt dat we ons als gemeente moeten inspannen om die leegstaande vierkante meters op te sporen. Pandeigenaren kunnen bijvoorbeeld gestimuleerd worden om die ongebruikte ruimtes beschikbaar te stellen als woonruimte.

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college om inzichtelijk te maken om hoeveel woonruimte dit gaat. ‘Iedereen kan in zijn buurt wel een huis aanwijzen dat al lange tijd leeg staat’, aldus D66 raadslid Jolien Schroot. ‘De eigenaren zijn zich vaak niet bewust dat hun pand deel uitmaakt van de oplossing om de druk op de woningmarkt te verlichten. Ze kennen de wet niet, zijn bang voor problemen zoals huurders die er niet meer uit te krijgen zijn of er spelen andere zaken. Als we de eigenaren actief benaderen en belemmeringen verhelpen verwacht ik dat die panden weer gebruikt gaan worden om te wonen. Daarmee creëren we sneller extra woonruimte dan met nieuwbouw.’ 

Eén van de vragen is wie er verantwoordelijk is voor deze maatschappelijke opgave en wie de nieuwe taken moeten uitvoeren. ‘Dat is misschien een taak voor ‘Voor Elkaar’, maar ik kan me ook voorstellen dat inwoners willen helpen om hiervoor een nieuwe stichting op te richten.’ zegt Schroot. Voorschotenaren die mee willen denken over zo’n initiatief nodigt ze uit om contact met haar op te nemen: jschroot@voorschoten.nl.