Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 mei 2021

D66: Maak zwemmen Hofvliet mogelijk

D66 wil dat het mogelijk blijft om in openbaar water in Voorschoten te zwemmen. In januari is in de Voorschotense gemeenteraad het zwemverbod in de Hofvliethaven besproken. Dit verbod werd in 2017 ingesteld, maar door omwonenden en voorstanders van het zwemmen in twijfel getrokken. Ook in de gemeenteraad bestond brede steun voor het toestaan van zwemmen in openbaar water. Omdat de regelgeving geen duidelijk uitsluitsel bood over het wel of niet wettelijk mogen toestaan van zwemmen in de Hofvliethaven, werd door het college van Voorschoten besloten hierover juridisch advies in te winnen. Op 6 mei is via een informatiebrief eindelijk duidelijkheid verstrekt over de geldende regels. Hieruit blijkt dat volgens de geldende regelgeving de Hofvliethaven valt onder het binnenvaartreglement. Ook zijn er aanmeermogelijkheden, waardoor er automatisch een zwemverbod van toepassing is.

Een grote teleurstelling voor de omwonenden van de Hofvliet en ook andere inwoners van Voorschoten die altijd met veel plezier gebruik hebben gemaakt van deze recreatiemogelijkheid. Ook rijst automatisch de vraag, wat dit bekent voor andere locaties in Voorschoten waar in openbaar water wordt gezwommen. Omdat D66 van mening is dat het zwemmen in openbaar water een waardevolle recreatiemogelijkheid is voor jong en oud, heeft ze het college verzocht om te bekijken of er oplossingen gezocht kunnen worden om het zwemmen in de Hofvliet, maar ook andere locaties in Voorschoten, toch mogelijk te maken.

“Wij vinden het belangrijk dat jong en oud de mogelijkheid hebben om te sporten, elkaar buiten te ontmoeten en te recreëren. Zwemmen is voor veel mensen een fijne vrijetijdsbesteding”, aldus D66-raadslid Saskia Boom. “Wat ons betreft is openbaar water voor iedereen toegankelijk. Natuurlijk staat de veiligheid voorop, maar er zijn ongetwijfeld mogelijkheden om zowel de veiligheid van bootbezitters en zwemmers te garanderen alsook het zwemmen mogelijk te maken.”,

D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over welke mogelijkheden er zijn om het zwemmen in de Hofvliethaven en op andere plekken toch mogelijk te maken.