Steun ons en help Nederland vooruit

Peter Paul Lippinkhof

Commissielid Burger & Bestuur

37 jaar

Voorschoten

Na een jeugd in Eindhoven en een studie in Enschede woon ik sinds een jaar of zes in Voorschoten. Eerst alleen met mijn vrouw Anne, maar inmiddels heeft ons gezin zich uitgebreid en is een tweede dochter op komst. Mijn maatschappelijke betrokkenheid kan ik naast de politiek ook kwijt in mijn dagelijkse werk als teamleider Sociaal beheer bij een Rotterdamse woningcorporatie.

Verantwoordelijkheid nemen bij ingewikkelde keuzes, dat is wat mij drijft om politiek betrokken te zijn. D66 is het aan de inwoners van Voorschoten verschuldigd zorgvuldig en integer om te gaan met het openbaar bestuur. D66 heeft de laatste jaren niet in de coalitie gezeten. We zijn daarin gemist. Veel van de noodzakelijke keuzes zijn niet gemaakt en de noodzakelijke maatregelen zijn niet genomen. De huidige coalitie heeft veel te lang haar kop in het zand gestoken en gedacht dat de problemen vanzelf over zouden gaan. Dat blijkt niet het geval: bestuurlijk zijn we door de financiƫle nood een speelbal van de provincie, op het gebied van duurzaamheid is de laatste jaren niks gebeurd en wanneer wel keuzes gemaakt werden is naar onze inwoners en
ondernemers veel te weinig geluisterd.

Het is tijd dat we zelf in actie komen en zelf onze koers kiezen in het debat over onze bestuurlijke toekomst. Het is tijd dat ook Voorschoten de maatregelen gaat nemen om een bijdrage te leveren aan verduurzaming. Het is tijd dat de inwoners en ondernemers van onze gemeente weer serieus genomen worden.

ln mijn dagelijks leven werk ik voor Woonstad Rotterdam, de grootste stadscorporatie van ons land, aan de leefbaarheid als teamleider sociaal beheer. lk draag daarbij verantwoordelijkheid voor het beheer van 15.000 woningen. Binnen de organisatie zet ik mij daarnaast in om huurders een rol te geven bij het beheer en invloed te geven op de wijze waarop onze organisatie haar werk doet. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat we door mensen te betrekken een beter resultaat en slimmere oplossingen realiseren. Die overtuiging heb ik ook voor het openbaar bestuur.

Vanuit deze drijfveer lever ik met mijn ervaring en politiek netwerk graag een bijdrage, om met D66 in Voorschoten een mooie toekomst voor onze gemeenschap te realiseren.

Meer van Peter Paul Lippinkhof
D66 is het aan de inwoners van Voorschoten verschuldigd zorgvuldig en integer om te gaan met het openbaar bestuur.
- Peter Paul Lippinkhof