Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Terugblik fractie juli tot december 2015

Bezetting

Met dank voor de inzet van vervangend raadslid Peter Paul Lippinkhof die tot 1 januari 2016 de WRG portefeuille van Rik Riphagen heeft beheerd. Rik keert na de Kerst weer terug in de Raad.

Financiën op orde

Na veel aandringen vanuit D66 is uit een extern onderzoek (ook) gebleken dat Voorschoten goed op de tellen én de centjes moet passen. Aansluitend hierop is er en Raadsbrede motie aangenomen om meer prioriteiten te stellen in de uitgaven. Dat is (deels) gebeurd in de begroting 2016.

3-D operaties

Tot dusver lopen de 3-D operaties zonder al te veel opmerkelijke (lokale) problemen. We hebben het college complimenten hiervoor uitgereikt. We hebben wel gevraagd naar preventie van zorg, het efficiënter inrichten van de zorg en de ombudsfunctie. Daarnaast is het zinvol dat we weten welke vragen en behoeften mantelzorgers hebben. Tenslotte wil  na een motie van D66- de Raad unaniem weten wanneer de huisartsenpost er nu kan komen.

Duurzaamheid

Herhaaldelijk hebben we aangedrongen op zorgvuldiger voorstel besteding én op aanvullende duurzaamheidsgelden. Tot dusver is de impact gering. Het college neemt ons voorstel om de ideeën voor de besteding zorgvuldiger af te wegen op effect en bereik, weer wel over.

Duivenvoordecorridor

Bij de algemene beschouwingen hebben we aangegeven dat wij voorstander zijn van een open(er) Duivenvoordecorridor dan de huidige plannen. We lobbyen er flink op los.

Stationsgebied

Helaas is het plan voor uitbreiding van parkeerplaatsen rond het stationsgebied feitelijk gerealiseerd. Wij pleitten indertijd voor uitbreiding op het terrein achter de Texaco.

Vluchtelingen

B&W heeft een aantal informatieve sessies rond de opvang van vluchtelingen belegd. De fractie steunt het initiatief van B&W om een groep vluchtelingen onderdak te geven en initiatieven om te voorkomen dat deze groep van sporthal naar sporthal geschoven blijft worden.

Regionale samenwerking

Wij hebben een pleidooi gehouden om afscheid te nemen van de samenwerking Holland-Rijnland. Tot ons genoegen werd dit pleidooi overgenomen door de andere partijen.

Speeltuin van der Waalslaan

Mede dankzij ons pleidooi en aanvullende vragen rond het speelplein van der Waalslaan heeft het college nu voorgesteld ‘alles’ bij het oude te laten. Dit betekent dat het groen groen kan blijven. Wij houden die toezegging scherp in de gaten.

Overleg met derden

De fractie heeft het afgelopen half jaar onder meer met de volgende partijen gesproken:

  • Centrum ondernemers Voorschoten (onder meer over de centrummanager en de doorstroming bij het Deltaplein)
  • de Ondernemersverenging (onder meer over de centrummanager en de doorstroming bij het Deltaplein)
  • de D66 fractie in Leidschendam- Voorburg over de Duivenvoorde corridor
  • Said Kasmi, statenlid D66 provincie Zuid Holland over de ontsluiting Lammerschansplein
Gepubliceerd op 14-12-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018