Steun ons en help Nederland vooruit

Column Freddy Blommers: Mondige mensen

Publicaties

Column Freddy Blommers: Mondige mensen

De afgelopen periode ben ik veel in gesprek geweest met mensen. Leuke gesprekken, informatieve gespreken, maar ook moeilijke gesprekken. Helderheid over de mogelijkheden en de verwachtingen gaf mij altijd de basis om constructief in dialoog te blijven. Ook als ik namens de gemeente een slechte boodschap had, was dat constructieve gesprek de basis voor het opnieuw kijken naar de toekomst.

Stichting Voorschot is een voorbeeld van een burgerinitiatief. Ouders van kinderen met een meervoudige stoornis hebben met elkaar een plan bedacht om hun kinderen (jong volwassenen) een toekomst te geven. Samenwonen in een huis met professionele begeleiding. Echt partij was de gemeente niet, maar ik heb in mijn rol als wethouder wel als katalysator gefunctioneerd. De eerste intentieovereenkomst tussen de verschillende partijen (Sichting Voorschot, de gemeente, woningcorporatie De Sleutels en Zorgverzekeraar ASVZ) lag er twee jaar later. Hulde aan de initiatiefnemers die veel tijd en moeite in dit project hebben gestoken.

De eerste en primaire communicatie komt vanuit Stichting Voorschot. De stichting heeft zelf de buurt geïnformeerd voor de plannen ingediend werden. De bezwaren en zorgen van de omwonenden werden al in een vroegtijdig stadium helder. Omdat gedurende de uitwerking bleek dat procedures niet helder waren ben ik met de bezwaarmakers in gesprek gegaan. Nog voordat daar noodzaak toe was. Het helder maken dat de gemeente ook dit soort projecten gewoon toetst of een plan voldoet aan bestemmingsplannen, welstand en andere beleidscriteria (zoals bijvoorbeeld parkeernormen) haalde al veel kou uit de lucht.

Geef burgerinitiatieven ruimte, maar ook een realistisch perspectief. Mensen weten vaak wat goed is voor de directe omgeving. De gemeente is er voor de algemene (overstijgende) belangen. Soms botsen deze. Helderheid en daarover helder zijn naar mensen is niet altijd eenvoudig, maar wel de enige weg om in dialoog met elkaar te raken. Maak daarom ook het proces en de manieren om dat proces te beïnvloeden vanaf het begin af aan duidelijk. Een goed begin voorkomt trammelant en torenhoge kosten in de uitvoering. Een burgerinitiatief zoals Stichting Voorschot juich ik daarom ook van harte toe.

Gepubliceerd op 28-02-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018