Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Terugblik 2015 – 2016

De meeste leden hebben ons gevraagd naar een jaaroverzicht en achtergrond informatie over de hoofdpunten:

  1. Duivenvoorde corridor
  2. Voor Elkaar
  3. Preventief toezicht
  4. ‘De’ fusie

2016 is het jaar waarin D66 achter de schermen meer lobbyde dan ooit tevoren. 2016 is tegelijkertijd van de toenemende verstarring van de coalitie.

Duivenvoorde corridor.

D66 vindt de Duivenvoorde corridor van belang om de historische en landschappelijke waarde. Wij hebben een degelijk financieringsplan opgesteld om de investeringen ad € 9 miljoen terug te krijgen. Wij waren voorstander van een onafhankelijk advies van derden, van 14 organisaties en 1200 handtekeningen plus een (geheim) advies van twee oud wethouders (waar wij niet ongelukkig over waren) . Alles werd geweigerd door de coalitie. Heilloze ontbossing en verstening dus.

Voor Elkaar

Na de zomer kregen wij vele meldingen van de dreigende teloorgang van de welzijnsorganisatie ‘Voor Elkaar.’ Hiermee verloren we de kern van de honderden vrijwilligers. Er kwam een serie ‘mooi praat’ op tafel waarbij wij het College de ruimte gunden om die intenties waar te maken. Nog geen week nadat wij deze ruimte hadden gegeven bleken de professionals in “Voor Elkaar’ er straks niet meer te werken, de klokkenluiders regeling kon niet meer worden toepast en het mediation traject (b)lijkt niet eens te zijn gestart. Vragen hierover werden door het college niet meer beantwoord.

Preventief toezicht

Voorschoten was een rijke gemeente. Een aantal slecht sturende colleges én een ongeremde uitgavenzucht deed de rest. De rol van D66 was als volgt: in de periode 2010-2014 zaten we in ONS Voorschoten verband met een dusdanig beleid van ONS dat de Algemene Ledenvergadering in 2012 besloot dat de samenwerking eenmalig was. We hebben conform de afspraken wel verder gewerkt. In die periode hebben we de 1e investeringstop ingevoerd. Direct na de verkiezingen in 2014 hebben we de financiële teloorgang aan de kaak gesteld. We werden weggehoond. We hebben tegen diverse begrotingen gestemd omdat de begroting structureel niet deugde.

In november 2016 hebben we in de Raad vermeld hoe onzorgvuldig dit college omspringt met de financiën. Zo is er voor honderdduizenden euro’s aan onnodige herbestratingen uitgevoerd, bijv. voor diverse parkeer (sic! plaatsen. Er bleek echter geen enkele terughoudendheid bij dit college en bij deze coalitie. Men houdt elkaar de hand boven het hoofd als het om uitgaven gaat.

Tijdens de extra raadsvergadering waarin de vraag centraal stond hoe Voorschoten nu verder moest wilden we er geen politiek ‘jullie hebben ongelijk’ spel van maken, maar kijken hoe we toch zo snel mogelijk op eigen benen konden staan. Die avond hebben we als D66 geslikt dat er een OZB verhoging aankwam (beter gezegd dat hebben we gezamenlijk als oppositie zelf aangeboden) om tenminste te laten zien dat wij willen inleveren. Dit is en ik kan het niet anders noemen dan door de arrogantie van de coalitie afgewezen.

‘De’ fusie.

In 2013 is de ambtelijke organisatie van Voorschoten samengevoegd met die van Voorschoten. Een jaar eerder geschiedde dat al met de ICT. Dat heeft voordelen opgeleverd:

  • minder apparaat kon meer en beter werk verrichten
  • de kosten liepen terug.

Tegelijkertijd zat er een aantal structuurfouten in de aansturing: er staan en stonden te veel kapiteins op het schip. Voeg daar aan toe dat Wassenaar een bestuurlijk wespennest is en alle ingrediënten voor een slecht gerecht heb je bij elkaar. D66 vindt dat er geen andere structuur (lees fusie) nodig is: er zijn andere betere bestuurders nodig. Wij zijn in gesprek met collega’s in de Leidse regio én met collega’s uit Wassenaar. Voor 2017 willen we de fusie vragen: wel of niet doen en zo ja met wie dan voorleggen aan de leden.

Marco van der Meij 23 december 2016.

Gepubliceerd op 24-12-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018