Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Terugblik fractie op 2014

In 2014 kwamen we met een frisse ploeg vernieuwend terug in de Raad, waarmee we al snel een paar successen boekten:

 • € 300.000 reserve voor duurzaamheid
 • Een ombudsfunctie in 2015
 • Op basis van ons initiatief een unanieme oproep van de Raad om in Voorschoten een huisartsenpost te vestigen
 • Herziene opvatting over (de hoeveelheid aan) intergemeentelijke samenwerkingen; aandacht voor de metropoolregio
 • Teruggave aan Voorschoten voor de teveel betaalde bedragen aan de Belasting Samenwerking.

Voor wat het beter beheren van de gemeentefinanciën hebben we het volgende bereikt:

 • Er wordt een overzicht gemaakt van alle lopende en komende investeringen.

Wij hebben tegen de volgende voorstellen gestemd:

 • Verhoging OZB. Als alternatief gaven we aan: kijk naar alle lopende en komende investeringen en haal de stofkam door de (te) veel aan lopende uitgaven.
 • ingreep in de groene ruimte en het onttrekken van speelplaatsen rond de parkeerterreinen bij het station.

In de fractie is veel tijd ingeruimd voor contacten met bedrijven en verenigingen; we kregen als compliment dat wij daar met de grootste aantallen Raads (en burgerraadsleden) zaten.

In 2015 willen we ons inzetten om:

 • de financiën beter op orde te krijgen,
 • de invoering van de 3-D operaties evalueren,
 • de slechte dienstverlening van de gemeente aan de kaak te stellen

Bij de statenverkiezingen in maart hopen we (voor de 2e keer op rij) het grootste aantal stemmen in Voorschoten te krijgen. Dat versterkt onze positie in de Raad verder.

 

Gepubliceerd op 27-12-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018