Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Terugblik fractie januari tot juni 2015

Politieke actualiteiten van D66 in de Voorschotense gemeenteraad

De D66 fractie is na de Provinciale verkiezingen wederom virtueel de (op 1 na) grootste fractie in de Raad. Van januari tot juni 2015 hebben wij o.a. het volgende gedaan:

Centrummanager

De nieuwe functie centrummanager was volgens het college alleen bedoeld voor de centrum winkeliers. Omdat hij uit gemeenschapsgelden wordt betaald heeft D66 via een discussie in de Raad erop gewezen dat zijn ervaring dan ook door ándere ondernemers gedeeld mag (en moet) worden.

Bomen

Het kruispunt tegenover het Deltaplein wordt in 2016 gerenoveerd. Het huidige college koos er voor om o.a. bomen uit het ontwerp te schrappen om te bezuinigen. D66 heeft er via een bomenmotie voor gezorgd dat er toch bomen komen, zodat Voorschoten weer een groene entree krijgt. Een motie om de veiligheid van fietsers te vergroten kreeg onze steun (maar haalde het niet).

Financiën

De afgelopen jaren is er veel te veel geld uitgegeven. Taakstellingen zijn onder meer uitgesteld maar nauwelijks uitgevoerd We hebben al onze reserves (€ 40 miljoen) in 8 jaar uitgegeven en een schuld bij de bank van € 32 miljoen opgebouwd. D66 vindt een diepgravend onderzoek op zijn plek. De huidige coalitie sluit nog haar ogen en laat Voorschoten langzaam maar zeker richting onder curatele stelling door de Provincie gaan. Gelukkig krijgt D66 bijval van kritische en verstandiger fracties als Groen Links en SP..

Tijdige betaling

25 – 30% van de rekeningen worden niet op tijd betaald. D66 heeft hierover vragen gesteld; dit werd opgepikt door de pers. We blijven alert!

Vragen uit de samenleving

De fractie heeft diverse klachten gekregen van inwoners: o.a. over een onveilige brandgang, onhygiënische situatie op straat (plus een omvergereden lantaarnpaal met elektrocutie gevaar), niet nakomen van handhavingszaken door de gemeente. Alle zaken zijn inmiddels opgelost dankzij onze inzet. Als reactie kregen we van betrokken inwoners bedanktelefoontjes en blijde mailtjes!

Ook krijgen we positieve reacties op onze gastenavonden voorafgaand aan de fractievergaderingen Allerlei organisaties en verenigingen nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek van ca. 20 minuten. Van de kinderboerderij, vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen tot sportverenigingen en scouting. Heel interessant om te horen welke prachtige initiatieven er zijn in ons dorp. Leuk dat men ‘ons’ daarna herkent in het dorp.

Meer eigen inbreng

Na het eerste jaar in de raad zijn we ingewerkt. Wij willen als D66fractie meer ons eigen beleid bepalen en de agenda niet laten afhangen van het college. Een goed voorbeeld is onze vragen gevolgd door een motie over het beleid rond de centrummanager. U kunt blijven(d) rekenen op onze inzet!

Gepubliceerd op 17-07-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018