Steun ons en help Nederland vooruit

Goed ondernemersklimaat

De economie verandert. Voor de Voorschotense economie liggen er absoluut kansen. De verduurzamingsopgave biedt enorme mogelijkheden voor lokale bedrijven, zoals lokale installateurs van zonnepanelen, bouwbedrijven die isolatiemateriaal aanbrengen en lokale energiecoöperaties, zoals Zon op Voorschoten. Voorschoten telt ongeveer 1.300 ZZP’ers, ongeveer 13% van de totale beroepsbevolking. Dit aantal zal de komende jaren verder toenemen. Door ondernemen makkelijker te maken, de digitale infrastructuur te verbeteren en focus aan te brengen bij de ruimtelijke ontwikkelingen, kan Voorschoten zich economisch verder ontwikkelen.

 • D66 wil de dienstverlening voor bedrijven verbeteren. Waar het kan minder regels, formulieren en vergunningen en betere service voor de Voorschotense ondernemers. De overgebleven regels moeten consequent en eenduidig worden toegepast.
 • D66 wil ZZP’ers de ruimte geven. Dit kan in aantrekkelijke werkplekken in en om het centrum, maar ook in de wijken kunnen meer werkplekken voor zelfstandigen mogelijke worden gemaakt.
 • D66 wil dat bedrijven een vast contactpersoon krijgen bij de gemeente, die hen helpt om de juiste weg bij de gemeente te vinden.
 • D66 wil dat Voorschoten een duidelijker economisch profiel krijgt, op basis van de kracht van onze gemeente. In Voorschoten is bijvoorbeeld een stevige vertegenwoordiging van goede gezondheidsklinieken en wonen bovendien bovengemiddeld veel senioren, gelukkig grotendeels vitaal. Het gezond en aangenaam ouder worden biedt economisch mooie kansen.
 • D66 wil ondernemers in het dorp betrekken bij het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie. Het werkgeversservicepunt is hiervoor een nuttig middel.
 • D66 wil dat de gemeente zich bij het ondersteunen van de ontwikkeling van winkelgebieden in de eerste plaats concentreert op het dorpscentrum, om zo het historische hart van Voorschoten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers en dus voor ondernemers. Daarnaast moeten, ook in verband met de vergrijzing, genoeg bereikbare plekken zijn waar de dagelijkse boodschappen kunnen worden gedaan, zoals de Van Beethovenlaan en winkelcentrum Noord Hofland.
 • D66 wil dat de gemeente bij aanbesteding, waar mogelijk, ook lokale en startende ondernemers een kans biedt, door goede voorlichting te geven over opdrachten en door het inschrijven in het ondernemersregister te vereenvoudigen.
 • D66 wil dat openingstijden regionaal worden afgestemd. Zo is voor inwoners duidelijk wanneer ze terecht kunnen voor hun inkopen en krijgen ondernemers een eerlijke kans klanten te trekken.
 • D66 wil dat er een bedrijfsinvesteringszone wordt gecreëerd in het centrumgebied, om de samenwerking en ontwikkeling in het centrum nog beter te organiseren. De gemeente blijft uiteraard primair verantwoordelijk voor beheer van de openbare ruimte in het centrumgebied.
 • De digitale infrastructuur van Voorschoten is niet meer van deze tijd. D66 vindt dat het gemeentebestuur actief moet zoeken naar mogelijkheden om het glasvezelnet door de hele gemeente te laten realiseren.
 • D66 wil dat een leegstandsverordening wordt ingesteld. In Voorschoten is teveel leegstand. Door een leegstandsverordening worden vastgoedeigenaren actief gestimuleerd redelijke huurprijzen te hanteren en bij leegstand een nuttige bestemming voor hun panden te realiseren. Bij voorkeur biedt deze ruimte aan innovatieve, nieuwe ondernemers.
 • D66 wil dat Voorschoten in samenwerking met ondernemers en buurgemeenten werkt aan een aantrekkelijke en duurzame toeristische sector. Dit kan bijvoorbeeld door het waar mogelijk verbinden van belangrijke locaties als Kasteel Duivenvoorde, de Vlietlanden, het historische centrum en het openbaar vervoer.
 • D66 wil dat open gesproken wordt over de voor- en nadelen van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven op onze gemeente en waar nodig maatregelen worden genomen om hierop in te spelen, bijvoorbeeld bij het innen van toeristenbelasting voor AirBNB.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018