Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groen, bereikbaar en veilig dorp

Voorschoten is een groene oase in de Randstad, een parel aan de Vliet. Op deze kwaliteit zijn we trots en zuinig. Wij hebben de verantwoordelijkheid het dorp zo in te richten dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen blijven genieten van al het moois dat onze omgeving te bieden heeft.

Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De politieke afwegingen die we maken voor de inrichting van de openbare ruimte beïnvloeden bovendien niet alleen het leven van huidige Voorschotenaren, maar ook dat van toekomstige generaties. Dit vraagt erom dat we, in de keuzes die we maken, voor de inrichting van ruimte nadenken over wat voor soort samenleving we willen. We willen in de eerste plaats dat keuzes ‘toekomstvast’ zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe gebouwen zijn duurzaam en bestaande gebouwen willen we verduurzamen. We willen een sociale, ongedeelde samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn. We gaan tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. Tot slot hebben we vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners. We willen dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die we maken.

Wij hebben de verantwoordelijkheid het dorp zo in te richten dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen blijven genieten van al het moois dat onze omgeving te bieden heeft.