Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Krachtig bestuur

D66 denkt en handelt regionaal. Regionale kansen en uitdagingen wil D66 dan ook regionaal aanpakken. In welke structuur dergelijke oplossingen worden ingericht, is ondergeschikt aan de vragen over wat we met regionale samenwerking willen bereiken. Doel moet altijd zijn om de best mogelijke voorzieningen en de beste dienstverlening te bieden aan de Voorschotenaren. Uit bestuurskrachtmetingen blijkt dat er in Voorschoten nog veel verbetering mogelijk en nodig is. Bovendien staan we als gemeente onder financieel toezicht van de provincie, als gevolg van jarenlang gebrekkig beleid. Dat vereist een krachtig gemeentebestuur dat moeilijke keuzes niet uit de weg gaat om de financiën op orde te brengen. D66 maakt die keuzes altijd in samenspraak met de inwoners en ondernemers van Voorschoten. Ook moet duidelijk zijn dat de provincie en de Leidse regio de komende tijd van Voorschoten duidelijkheid verwachten over hoe wij onze bestuurlijke toekomst willen inrichten. Als wij niet uit eigen kracht kiezen en verbeteren, wordt de keuze voor ons gemaakt.

D66 denkt en handelt regionaal